Cachen vår på Holsete (GC1DF03) har voldt problemer for noen. Unøyaktige koordinater og hint som kan misforstås er ikke å spøke med. Vel fremme kan vi konstatere at stedet ikke er det enkleste å stedfeste. To GPS’er viser forskjellige koordinater og ved gjentagne forsøk har vi ikke noen som er akseptable. Vel hjemme tar vi en titt på satelittkartet, men også dette er vanskelig for cachen ligger under en heller som ovenfra ser ut som fast fjell. Vi bestemmer oss for å legge ut et spoilerbilde som er så entydig at ingen vil ta feil, håper vi.

Vi tok også en runde på Holsete. Dagen er ikke gunstig for fotografering, for lyset er lite og blenderen stor. Sånt blir det ikke dybdeskarphet av. Men vi holdt oss i vidvinkelenden av skalaen for i det hele tatt å få noe brukbart.

På vei tilbake til bilen traff vi en hyggelig mann. Det viste seg at vi hadde jobbet i samme bransje og hadde mange felles kjente. Sånt blir det en god samtale av. smiley